De weg naar een netwerkoverheid

Hoe zijn individuele en collectieve verantwoordelijkheid afgebakend, en hoe leidt deze afbakening tot duurzame samenwerking in formele en informele sociale netwerken?

Digitale ongelijkheid in Nederland

Hoe kunnen we ongewenste oude en nieuwe vormen van sociale ongelijkheid het beste tegengaan?

Bonding en bridging in eGov

Hoe beïnvloedt de opkomst van sociale media en andere nieuwe technologieën de sociale structuur en dynamiek van de samenleving en het probleemoplossend vermogen van het individu en de samenleving?

E-Dienstverlening en de realisatie van beleidsdoelen

Hoe kan de wetgever toegang van iedereen tot de participatiesamenleving helpen bevorderen, in het bijzonder op het terrein van arbeid, sociale zekerheid en pensioen?

Applied data science

Kunnen nieuwe wiskundige algoritmen ons helpen om "Big Data" op een informatieve manier te gebruiken?