Aanpak

De slogan van de Universiteit Twente is High Tech Human Touch. Deze slogan maken we als CFES waar door onderzoek te doen naar de toepassing van ICT bij de overheid vanuit het perspectief van de gebruiker. Nieuwe technologie biedt veel mogelijkheden, maar het zijn de gebruikers en de context van de gebruikers die bepalen op welke manier de technologie gebruikt wordt. Inzicht in de mogelijkheden van nieuwe technologie begint dus met inzicht in de gebruiker.

SAMENWERKING

CFES biedt advies op basis van wetenschappelijk onderzoek naar het gebruik van technologie vanuit het gebruikersperspectief. Het CFES werkt hiervoor samen met veel verschillende (overheids)organisaties: gemeentes, provincies, ministeries en uitvoeringsorganisaties zijn onze belangrijkste opdrachtgevers. Ook werken we samen met verschillende (internationale) organisaties door middel van convenanten. Zo hebben we convenanten (gehad) met de belastingdienst, de gemeente Amsterdam en Research Lab Sonic in de Verenigde Staten. Door voor langere tijd met elkaar op te trekken kan onderzoek zich zowel in de diepte als in de breedte ontwikkelen. Regelmatig geven leden van CFES lezingen over de resultaten van ons onderzoek. Ook worden soms kleinschalige conferenties georganiseerd om kennis te delen met het werkveld.

METHODE

Als u vragen heeft over technologiegebruik binnen uw organisatie dan kunnen we in gesprek gaan over een onderzoeksvoorstel. We bespreken graag met u het vraagstuk en ontwikkelen een onderzoeksplan. We maken dan afspraken over de werkzaamheden, de kosten en het gebruik van de resultaten. De projecten worden uitgevoerd onder leiding van (en voor een belangrijk deel ook door) gepromoveerde onderzoekers. Tegelijk bieden de CFES projecten jonge onderzoekers ook de gelegenheid om hun promotieonderzoek te doen.

Bij het uitvoeren van ons onderzoek, maken we gebruik van een breed scala aan methoden. Ieder (onderzoeks)probleem vraagt om zijn eigen aanpak. Zo lenen sommige vraagstellingen zich beter voor kwantitatief onderzoek, terwijl voor anderen kwalitatief onderzoek beter inzicht geeft in de problematiek. CFES is gespecialiseerd in:

  • (Grootschalige) Survey: zowel online als papieren vragenlijsten kunnen inzicht geven in onderlinge samenhang van de verschillende aspecten van uw (onderzoeks)probleem.
  • (Veld)Experiment: bij een experiment worden twee of meerdere groepen met elkaar vergeleken, soms in het laboratorium en soms in de natuurlijke omgeving van het onderzoeksobject.
  • Social media analyse: op basis van wat er over uw organisatie gezegd wordt op social media kunnen wij (beleids)advies bieden.
  • Sociale netwerk analyse: wie heeft contact met wie en waarover? Wie zijn de sleutelfiguren? Waar zitten kansen voor samenwerking?
  • User-centered design: Ontwerpen met de gebruikers centraal: op basis van onderzoek uw digitale dienstverlening toegankelijker, makkelijk en plezieriger maken.
  • Literatuuronderzoek: biedt een overzicht van de laatste stand van zaken omtrent uw (onderzoeks)probleem.

Indien u interesse heeft in het opzetten van een onderzoeksproject kunt u contact opnemen met prof. dr. Jan van Dijk of een van de onderzoekers die expert zijn op een bepaald domein.