Actief Communiceren in Sociale Netwerken

EEN VERKENNING VAN DRIE CASUSSEN UIT OVERIJSSEL
ALS BASIS VOOR SOCIALE MEDIA BELEID VAN DE OVERHEID

Op dit moment worden sociale media door de overheid voornamelijk als aanvullend informatiekanaal ingezet. Via sociale media kan de overheid echter ook in gesprek gaan met burgers.

In opdracht van de Provincie Overijssel onderzocht de Universiteit Twente drie lokale casussen: het berichtenverkeer naar aanleiding van het ontslag van de burgemeester van Ommen, het berichtenverkeer naar aanleiding van de crisis rondom het ongeluk met de monstertruck in Haakbergen en twee Facebookpagina’s uit Enschede naar aanleiding van de vluchtelingencrisis en de komst van een asielzoekerscentrum.

Op basis van de resultaten uit de drie casussen wordt een aantal aanbevelingen geformuleerd. Het onderliggende motief deze aanbevelingen is dat moet worden gezocht naar manieren om een verschuiving te maken van een (éénrichtingsverkeer)

informatiestroom naar communicatie in netwerken.

Download