Alexander van Deursen

AlexanderAlexander is Universitair Docent bij de vakgroep Media, Communicatie en Organisatie. Zijn onderzoek richt zich op het gebruik en de effecten van nieuwe media. De focus ligt voornamelijk op zogenaamde ‘digitale ongelijkheid’ in de huidige samenleving. Zijn proefschrift, genaamd “Internet skills, vital assets in an information society” ging over de verschillende niveaus van internetvaardigheden onder de Nederlandse bevolking en de ongelijkheid die deze verschillen veroorzaken. Met dit proefschrift won Alexander in 2011 de Herbert Dordick Dissertation award, een prijs die wordt uitgereikt door de International Communication Association op haar jaarlijkse conferentie. De prijs wordt toegekend aan het beste communicatie en technologie gerelateerde proefschrift in de wereld. Alexander’s eerste boek, geschreven met Prof. Dr. Jan van Dijk, is in juli 2014 verschenen en gaat over verschillen in internetvaardigheden, de (individuele) consequenties die deze verschillen met zich meebrengen, en beleid gericht op het verbeteren van digitale vaardigheden.

Onderzoeksprojecten die Alexander leidt zijn de jaarlijkse trendrapportages over internetgebruik onder de Nederlandse (beroeps)bevolking. De trendrapportages behandelen internettoegang in een breed perspectief, van motivatie tot fysieke toegang, vaardigheden, soorten van gebruik en effecten. Andere recente onderzoeken betreffen de verschuiving van de digitale kloof naar soorten van gebruik, het internetgebruik van senioren (of redenen voor niet-gebruik), internetvaardigheden van middelbare en basisschoolleerlingen, en de bijdrage van smartphones en tablets op het profiteren van internetgebruik. Begin 2013 werkte Alexander als visiting scholar op de afdeling Media and Communications van de London School of Economics (LsE). Hier is een samenwerkingsverband opgezet met LsE en de Universiteit van Oxford. De samenwerking heeft tot nu toe onder meer geleid tot de ontwikkeling van instrumenten om internetvaardigheden, internetgebruik en interneteffecten te meten. Meer informatie hierover is te vinden op de website van Alexander, www.alexandervandeursen.nl.

In 2015 ontving Alexander een NWO subsidie voor het project “eskills, key to 21st century labor”. In een consortium met diverse partners werkt Alexander met twee promovendi en twee hoogleraren aan het vaststellen en verbeteren van de digitale vaardigheden die nu en in de toekomst nodig zijn in de creatieve sector.

Alexander werkt nauw samen met het programma Digivaardig & Digiveilig, een publiek-private organisatie die samenwerking tussen overheid, industrie en maatschappelijke organisaties bevordert met als doel een vaardigere samenleving te bewerkstelligen. Praktische doelen die Alexander nastreeft zijn het verbeteren van online dienstverlening en beleidsvorming op zowel nationaal als internationaal niveau en gebaseerd op een beter begrip van het mediagebruik in onze samenleving. Alexander geeft advies aan diverse nationale overheidsorganisaties in Nederland.

ProjectenEnPublicaties