Applied data science

Het verstandig en innovatief omgaan met ‘big, social, open en closed’ data speelt binnen de e-overheid een steeds belangrijkere rol. We noemen dat binnen het CFES ‘applied data science’. Zo gaat het bijvoorbeeld om het gebruik van social big data om de implementatie van beleid te monitoren om zo snel op ontwikkelingen te kunnen inspelen. Maar het gaat bijvoorbeeld ook om het ontsluiten van open data, het stimuleren van innovatief gebruik ervan, etcetera.

Overheden hebben een grote behoefte aan kennis en inzichten op dit gebied, het CFES draagt daar aan bij met onder andere de inrichting van het SmartDataLab.

Neem voor meer informatie contact op met Sjoerd de Vries