Sjoerd de Vries

Sjoerd de Vries is docent en onderzoeker bij de vakgroep Media, Communicatie en Organisatie. Daarnaast is hij lector Social media aan NHL Hogeschool in Leeuwarden. Zijn onderwijs en onderzoek richt zich op ‘Smart media in de Communicatie van Organisaties’. Bij ‘smart media’  gaat het om kennis, inzichten en vaardigheden met…

Lees verder