Beeldvormingen over het Westen in post-Mubarak Egypte

Dit onderzoek over de beeldvorming over het Westen in Egypte is uitgevoerd in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), op aanvraag van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Voor dit onderzoek zijn onder andere de sociale media onderzocht door gedurende een maand een aantal geselecteerde Twitter- en Facebookaccounts, die tezamen een goed beeld geven van de Egyptische publieke sfeer, bij te houden, en daarbinnen alle content over het Westen te selecteren. Hiervan zijn een aantal kwantitatieve analyses gemaakt , maar bovendien ook een uitgebreide inhoudelijke analyse. Wat hierin vooral opviel, is de hevige polarisatie tussen de aanhang van de afgezette Moslimbroederschap (MB)-president Morsi enerzijds, en de voorstanders van de staatsgreep van 3 juli anderzijds. Zij beschuldigen elkaar voortduren van heulen met Amerika, Israël, of het Westen in zijn algemeenheid, terwijl de eigen groep juist wordt gepresenteerd als vijand van deze entiteiten.

Download