Bonding en bridging in eGov

Innovaties op het gebied van ICT vormen de basis voor nieuwe (mobiele) communicatiemiddelen en sociale netwerken die mensen en organisaties met elkaar in contact kunnen brengen, onafhankelijk van tijd en plaats. De huidige generatie van deze technologie is vooral gericht op bonding: het bijeen brengen van gelijkgestemden middels vrienden, volgers en likes.

Tegelijkertijd zijn de vraagstukken van zowel het individu als de samenleving complexer dan ooit. Voor het oplossen van deze complexe vraagstukken is naast bonding juist bridging noodzakelijk: het bij elkaar brengen van groepen met verschillende belangen en meningen. Hoe kunnen processen van ‘bonding’ en ‘bridging’ via nieuwe technologie van waarde zijn?

Neem voor meer informatie contact op met Lidwien van de Wijngaert.