Ester van Laar

Ester begon op de Universiteit Twente met de bachelor Communicatiewetenschap en master Corporate Communication. Sinds november 2015 is ze als PhD onderzoeker verbonden aan de vakgroep Media, Communicatie en Organisatie. Haar PhD onderzoek richt zich op het operationaliseren van e-skills, ook wel digitale vaardigheden genoemd. Onder e-skills behoren niet alleen…

Lees verder

Jobke Wentzel

Veel informatie, diensten en communicatie die we in ons dagelijks leven gebruiken wordt tegenwoordig aangeboden via (hightech) ICT applicaties. Om ervoor te zorgen dat iedereen toegang heeft tot deze informatie, diensten en communicatiekanalen, moeten zij zijn afgestemd op de verschillen in vaardigheden en mogelijkheden van de gebruikers. Hiervoor is het…

Lees verder

Pauline Teppich

Als u vragen heeft of meer informatie wilt over CFES dan staan we u graag te woord. U kunt ons vinden op het volgend adres: Universiteit Twente BMS – CW Cubicus, kamer C217 Postbus 217 7500 AE ENSCHEDE Bezoekersadres: Drienerlolaan 5 7522 NB Enschede Cubicus (gebouw nr. 41) https://www.utwente.nl/contact/route/ Tel:…

Lees verder

Jan van Dijk

Ik ben emeritus hoogleraar Communicatiewetenschap en Sociologie van de Informatiesamenleving aan de Universiteit Twente. Tussen de oprichting in 2009 en april 2018 was ik wetenschappelijk directeur van het Center for e-Government Studies. Nu heb ik een adviserende rol. Mijn eigen expertises zijn: Digitale overheidsdiensten in een gebruikersperspectief Een netwerkperspectief op…

Lees verder

Thea van der Geest

Samen met mijn collega’s van het Center for e-Government Studies (CfES) doe ik onderzoek vanuit gebruikersperspectief naar de problemen en voordelen van e-overheid systemen. Ik richt me daarbij op de factoren die de toegankelijkheid, acceptatie, gebruik en effectiviteit voorspellen en verklaren van face-to-face, print en online informatie en diensten. Mijn…

Lees verder

Lidwien van de Wijngaert

Innovaties op het gebied van ICT vormen de basis voor nieuwe (mobiele) communicatiemiddelen en sociale netwerken die mensen en organisaties, onafhankelijk van tijd en plaats met elkaar in contact kunnen brengen. De huidige generatie van deze technologie is vooral gericht op bonding: het bijeen brengen van gelijkgestemden middels vrienden, volgers…

Lees verder

Beeldvormingen over het Westen in post-Mubarak Egypte

Dit onderzoek over de beeldvorming over het Westen in Egypte is uitgevoerd in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), op aanvraag van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Voor dit onderzoek zijn onder andere de sociale media onderzocht door gedurende een maand een aantal geselecteerde Twitter- en…

Lees verder

Bonding and Bridging in de Uitzendbranche

De uitzendbranche kenmerkt zich door een groot aantal belanghebbers en belangenbehartigers. Uiteraard zijn er de uitzendorganisaties zelf en de bedrijven en flexwerkers die zij bij elkaar brengen. Daarnaast spelen politici en verschillende belangen- beharigers een rol. Dit rapport gaat op zoek naar de verhoudingen tussen deze steakholders op basis van…

Lees verder

14+Netnummer vanuit Burgerperspectief

Het doel van dit onderzoek is om een bijdrage te leveren aan de strategievorming ten aanzien van de inzet van het telefonische kanaal door gemeentes. Uit deze resultaten concluderen we dat de telefoon een belangrijk kanaal is binnen de dienstverlening van de gemeentelijke overheid. Zowel uit de analyse van zelfredzaamheid als…

Lees verder