Digitale ongelijkheid in Nederland

Sinds de opkomst van het internet is er zowel wetenschappelijk als beleidsmatig aandacht voor ongelijkheden die ontstaan door een ongelijke verdeling van de toegang tot internet. De achterliggende gedachte is dat deze ongelijke verdeling een maatschappij tot gevolg heeft waarbij mensen die wél internettoegang hebben bepaalde voordelen hebben die onbereikbaar blijven voor mensen die deze toegang niet hebben.

Dit geldt ook voor toegang tot overheidsdienstverlening, waarvan we mogen veronderstellen dat dit voor iedereen in dezelfde mate toegankelijk moet zijn. Helaas zijn ook op dit moment, nu internet in grote mate is verspreid onder de bevolking, ongelijkheden en uitsluitingsmechanismen aan de orde van de dag. Sterker nog, ongelijkheden zijn alleen maar groter geworden, ook op internet.

Neem voor meer informatie contact op met Alexander van Deursen.