Eindrapport Digitale Innovatie Arbeidsmarkt Twente

Helpen e-diensten als werk.nl mensen in de bijstand aan een baan?

Enschede kende begin 2015 een hoog werkloosheidpercentage. De gemeente wil dat omlaag brengen met modern digitale technieken bijdragen. Zou dat de kansen op een baan vergroten? Om dat te onderzoeken, startten de gemeente en UWV het programma Digitale Innovatie Arbeidsmarkt (DIA) onder twee groepen werkzoekenden met een bijstandsuitkering. CFES deed als onafhankelijke partij het onderzoek. Hieronder vindt u het eindrapport zoals dat is gepresenteerd aan de stuurgroep.

Download

Te weinig tijd om u in dit rapport te verdiepen? U kunt ook twee video’s bekijken:
voordat het project begon (over doelen en opzet),
na afloop van het project (over resultaten en geleerde lessen).