Ester van Laar

Ester begon op de Universiteit Twente met de bachelor Communicatiewetenschap en master Corporate Communication. Sinds november 2015 is ze als PhD onderzoeker verbonden aan de vakgroep Media, Communicatie en Organisatie.

Haar PhD onderzoek richt zich op het operationaliseren van e-skills, ook wel digitale vaardigheden genoemd. Onder e-skills behoren niet alleen de technische vaardigheden om een computer te kunnen gebruiken, maar ook de cognitieve denkvaardigheden van gebruikers om te kunnen presteren in een digitale omgeving. E-skills worden gezien als de sleutel tot werkgelegenheid en innovatie. Zonder de benodigde e-skills bij de beroepsbevolking, kunnen de voordelen van ICT niet volledig worden benut.

Het PhD project is onderdeel van een interdisciplinair project getiteld “e-Skills, key tot he 21st century labor”, gesubsidieerd door het NWO en verschillende publiek-private partijen. De focus van dit PhD project ligt op het vaststellen en verbeteren van het e-skills level van werknemers in de creatieve industrie. Er is gekozen voor de creatieve industrie, omdat het een van de snelst groeiende sectoren van de Nederlandse economie is. De creatieve industrie wordt aangeduid als één van de negen topsectoren van Nederland.

Het onderzoek maakt gebruik van een multi-method benadering, waarbij het e-skills concept wordt verduidelijkt, het niveau van e-skills bij werknemers wordt gemeten, gekeken wordt hoe e-skills worden aangeleerd en beleidsaanbevelingen worden gedefinieerd en getest vanuit het perspectief van de werknemer.

ProjectenEnPublicaties