Helpt werk.nl mensen aan een baan? De 0-meting.

Het CFES is betrokken bij een langlopend experiment. Daarin wordt gekeken naar hoe bijvoorbeeld werk.nl mensen in de bijstand aan een baan helpt en waar hierin verbeterkansen liggen voor UWV en gemeenten. Het project startte met een zogenaamde 0-meting. In de presentatie vindt u de eerste resultaten, gepresenteerd tijdens een seminar op 3 September 2015.

 

Download