IT-manifest voor de overheid

Een aantal deskundigen uit het werkveld stond in 2015 een artikel in de Automatiseringsgids (AG) over het Bureau ICT Toetsing (BIT). In het artikel werd beschreven welke mensen in een BIT zouden moeten zitten. Het inrichten van een BIT is een van de hoofdaanbevelingen van de Commissie Elias dat een Parlementair Onderzoek deed naar de IT-projecten van de overheid.

Vanuit de beroepsorganisatie voor IT-professionals in Nederland, het Ngi-NGN, is voorgesteld om vanuit de vakkennis van de professionals met een ander –of tenminste aanvullend- voorstel te komen om de overheids-IT te verbeteren. Dit is het IT-Manifest voor de overheid, gepubliceerd op 8 oktober 2015.

Het manifest is bedoeld als zelfstandig document. De aanbevelingen van de commissie Elias zijn uiteraard bekend, maar het IT-Manifest voor de overheid formuleert een voorstel vanuit de eigen waarden en vanuit de eigen vakkennis van de betrokken professionals.

De ambitie is: Een duidelijk IT-Manifest voor de overheid met aandachtspunten en aanbevelingen als een sterk instrument voor professionals dat per direct bruikbaar is voor de overheid. Het is beter dan een uitgebreid rapport.

Dit IT-Manifest voor de overheid is opgesteld door informatieprofessionals tijdens speciaal daarvoor voorbereide en georganiseerde bijeenkomsten van het Ngi-NGN. De deelnemers hebben bijgedragen vanuit hun persoonlijke expertise en ervaring.

 

Meer informatie en links: W.L. Bronsgeest e.a., IT-manifest voor de overheid, Ngi-NGN, 8 oktober 2015.

Zie ook: het persbericht van Ngi-NGN