Jobke Wentzel

Veel informatie, diensten en communicatie die we in ons dagelijks leven gebruiken wordt tegenwoordig aangeboden via (hightech) ICT applicaties. Om ervoor te zorgen dat iedereen toegang heeft tot deze informatie, diensten en communicatiekanalen, moeten zij zijn afgestemd op de verschillen in vaardigheden en mogelijkheden van de gebruikers. Hiervoor is het bijvoorbeeld belangrijk om visuele output op een alternatieve wijze toegankelijk te maken voor mensen met een visuele beperking, of spraakinvoer mogelijk te maken voor mensen die een toetsenbord niet kunnen bedienen. Om ervoor te zorgen dat ontwikkelaars in vroege ontwerpfasen rekening houden met toegankelijkheid en alternatieve in- en uitvoerwijzen, kunnen richtlijnen behulpzaam zijn. Voor veel soorten technologie en apparaten bestaan al toegankelijkheidsrichtlijnen die ontwerpers en ontwikkelaars kunnen gebruiken. Jobke werkt aan een project waarin richtlijnen voor toegankelijkheid worden ontwikkeld en gevalideerd, specifiek gericht op draagbare  ICT apparaten (‘wearables’) en applicaties zoals slimme brillen en slimme horloges.

ProjectenEnPublicaties

Om tot de richtlijnen te komen wordt enerzijds een ontwikkelproces van applicaties voor blinden en slechtzienden voor slimme brillen gevolgd. Hierin wordt human-centered design toegepast; door de eindgebruiker centraal te stellen wordt de te ontwikkelen technologie nauwkeurig afgestemd op de voorkeuren en mogelijkheden van die eindgebruiker. Dit human-centered design vormt de basis voor het vaststellen van de meest urgente probleemgebieden waarin draagbare slimme apparaten en applicaties een rol kunnen spelen. Daarnaast worden ontwikkelaars en ontwerpers die ervaring hebben met het ontwikkelen van toegankelijke applicaties in het project betrokken. Zij delen hun eigen ervaringen en geven hun mening over de reeds beschikbare richtlijnen voor toegankelijkheid (welke doorgaans niet op wearables gericht zijn). Tot slot worden eindgebruikers van technologie (met een beperking) en ontwikkelaars uitgenodigd om mee te denken over de precieze lijst met aanbevelingen (de richtlijn) die uit de eerdere kaderschetsing en inventarisatie van ervaringen en meningen voortvloeit. Dit wordt door middel van een zogenaamde Delphi studie gedaan; een vragenlijst bestaande uit meerdere rondes, met als doel de deelnemers tot consensus te laten komen over de aanbevelingen waaruit de richtlijn moet bestaan.

Jobke heeft ervaring met het toepassen van human centered design (HCD); het gebruikersgestuurd ontwikkelen van informatie en communicatietechnologie. In haar vorige onderzoeksprojecten stond naast HCD eHealth centraal: ICT applicaties ter ondersteuning of bevordering van gezondheid, zowel gericht op burgers (preventie) als patiënten en zorgverleners. Jobke deed projecten in klinische (ziekenhuis) setting, in de GGZ, en nuldelijns (preventieve) zorg en ontwikkelde applicaties met en voor patiënten en zorgverleners.