Lidwien van de Wijngaert

LidwienInnovaties op het gebied van ICT vormen de basis voor nieuwe (mobiele) communicatiemiddelen en sociale netwerken die mensen en organisaties, onafhankelijk van tijd en plaats met elkaar in contact kunnen brengen. De huidige generatie van deze technologie is vooral gericht op bonding: het bijeen brengen van gelijkgestemden middels vrienden, volgers en likes.Tegelijkertijd zijn de vraagstukken van zowel het individu als de samenleving complexer dan ooit. Voor het oplossen van deze complexe vraagstukken is naast bonding juist bridging noodzakelijk: het bij elkaar brengen van groepen met verschillende belangen en meningen. De vraag die in het onderzoek van Lidwien van de Wijngaert centraal staat is: Hoe kunnen processen van ‘bonding’ en ‘bridging’ via nieuwe technologie van waarde zijn? Deze vraag kan worden beantwoord door sociale netwerkanalyse van social media data maar ook door relaties tussen organisaties in de stad of regio of relaties binnen de eigen organisatie in kaart te brengen.

ProjectenEnPublicaties

Sinds 2008 is Lidwien van de Wijngaert als Senior onderzoeker verbonden aan de vakgroep Media Communicatie en Organisatie (MCO) van de Faculteit Gedragswetenschappen (GW) van de Universiteit Twente. Daarvoor werkte ze als Universitair Docent voor het Instituut voor Informatica en Informatiekunde van de Universiteit Utrecht. In 1999 is ze gepromoveerd op een onderzoek dat is uitgevoerd bij het Telematica Instituut. Daarvoor heeft ze Communicatiewetenschap gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam.