Maartje de Graaf

Ik ben een postdoctoraal onderzoeker op de afdeling Communication Science van de Universiteit Twente. Voordat ik de wereld van de wetenschap in stapte, heb ik ruim 6 jaar in het bedrijfsleven gewerkt terwijl ik in de avonduren studeerde voor mijn Bachelor Communicatie Management (2005). In 2008 besloot ik om een voltijds studie Communicatiewetenschap aan de Universiteit Twente te gaan volgen waarvoor ik in 2011 mijn Master of Science behaalde. Aangezien ik mijn passie voor onderzoek had gevonden, ben ik aansluitend een promotieproject ingegaan en in juni 2015 heb ik mijn proefschrift “Living with robots: Investigating the user acceptance of social robots in domestic environments” succesvol verdedigd.

ProjectenEnPublicaties

Een van de bevindingen van mijn promotieonderzoek is dat de perceptie die gebruikers hebben van de robot een van de belangrijkste voorspellers is van langdurig gebruik van de robot. Gebruikers die de robot zagen als een ‘sociale agent’ gebruikten de robot voor langere tijd dan gebruikers die de robot alleen als ‘tool’ zagen. Met het zicht op een toekomst waarin we steeds vaker geconfronteerd zullen worden met robots die almaar socialer gedrag vertonen, richt mijn huidige onderzoek zich op hoe mensen emotioneel, sociaal en cognitief reageren op robots als ook de ethische en maatschappelijke gevolgen van deze reacties. Het uiteindelijke doel is om het ontwerp en beleidsontwikkelingen omtrent robot technologie te beïnvloeden.