Melden van misstanden in de Uitzendbranche

In opdracht van de Stichting Naleving cao Uitzendbranche (SNCU) en in samenwerking met het Centrum voor arbeidsverhoudingen van Overheids Personeel (CAOP) heeft het Center for eGovernment Studies onderzoek gedaan naar de factoren die een rol spelen bij het melden van misstanden vanuit het perspectief van de medewerkers. Het onderzoek werd gesubsidieerd door de subsidieregeling Kwaliteit van Arbeid vanuit Het ministerie van Sociale `Zaken en Werkgelegenheid. Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat er verschillende manieren zijn waarop mensen misstanden melden. Die manieren onderscheiden zich langs twee dimensies: formeel versus informeel en dichtbij versus verder af. Lees meer in de volledige rapportage.

Download