De weg naar een netwerkoverheid

De overheid staat voor de uitdaging samen te werken in netwerken, zowel intern als extern. Intern werkt de overheid aan eigen ketens zoals van uitvoeringsorganisaties als UWV en de Belastingdienst. Bij de decentralisatie van zorgtaken naar gemeenten zijn bijvoorbeeld veel externen betrokken. Daarbij gaat het zowel om burgers als om bedrijven.

Ook sociale media bieden kansen voor de vorming van beleid waarbij burgers en bedrijven nauw betrokken zijn. Het ambtenarennetwerk Ambtenaar 2.0 beslaat uit een kleine groep enthousiastelingen. Tegelijk blijkt het niet gemakkelijk om de juiste toon en timing te vinden als het gaat om dialoog of co-creatie.

Wat zijn de kansen en  belemmeringen voor een netwerkoverheid?

Neem voor meer informatie contact op met Jan van Dijk.