Onderzoeksrapport Online kanaalkeuzes en -voorkeuren van Hagenaars

De gemeente Den Haag heeft ons gevraagd om voor betrokken ambtenaren een visie op de online dienstverlening te ontwikkelen. Den Haag stelt inwoners en ondernemers centraal.

Bij het opstellen van deze visie is daarom nadrukkelijk gelet op wat Hagenaars doen en willen in het online contact met de gemeente Den Haag. Daarvoor heeft CFES een uitgebreide online enquête onder Hagenaars gehouden en is gekeken naar de kanaalkeuzes en -voorkeuren van Hagenaars. Het onderzoeksrapport kunt u hieronder downloaden.

Download

Het uiteindelijke visiedocument is ook te vinden op de website van CFES.