Onderzoeksrapportages invoering Elektronisch Berichtenverkeer

De afgelopen twee jaar heeft de Belastingdienst zich laten bijstaan door het Center for eGovernment Studies om ervoor te zorgen dat de invoering van de digitale correspondentie voor de burgers vanuit hun perspectief gezien goed verloopt. Tussen november 2015 en oktober 2017 heeft het CFES, onder leiding van Prof. Dr. Wolfgang Ebbers verschillende deelonderzoek uitgevoerd, waaronder:

  • Een viertal online metingen op verschillende momenten in de tijd om kennis, houding en gedrag van de burger te aanzien van het elektronisch berichtenverkeer te meten en monitoren.
  • Een telefonisch onderzoek onder burgers met beperkte of geen toegang tot het internet.
  • Een kwantitatief en kwalitatief onderzoek naar de gebruikerservaring van de portalen van de Belastingdienst

De verschillende rapportages binnen de serie ‘Daar gaat een Blauwe Envelop’ zijn vanaf heden beschikbaar en hier te vinden.

Zie ook:
Nieuwsbericht Universiteit Twente over Monitor Blauwe Envelop (okt-2015)
Presentatie Jan van Dijk over de campagne ‘Vaarwel de Blauwe Enveloppe’ (dec-2015)