OVER CFES

Het Center for e-Government Studies (CFES) DOET onderzoek naar de elektronische overheid. Met de resultaten van dit onderzoek in de hand adviseren wij overheidsdiensten, besturen en politieke vertegenwoordigers op alle niveaus: internationaal, nationaal, provinciaal en lokaal. Daarmee levert het Center een bijdrage aan de omvorming van de overheid van een aanbodgerichte overheid naar een dienstverlener die werkt vanuit de behoeften van burgers en bedrijven.

Het onderzoek naar de dienstverlening van de overheid wordt gedaan vanuit een gebruikersperspectief. Het doel is om inzicht te krijgen in de wensen, behoeften en gedragingen van burgers en bedrijven. Daarbij houden we wel sterk rekening met de te realiseren beleidsdoelen en efficiëntiedoelen. Helpen elektronische overheidsdiensten mensen bijvoorbeeld aan meer werk, wordt de buurt er echt veiliger door? Wie kan er meekomen met al deze modernisering, wie niet? En wat doe je dan? Dat zijn de aspecten waar we op letten. Daarnaast doet het Center onderzoek naar de interne organisatie- en communicatie-processen van de overheid in een netwerkomgeving. Samen dragen deze inzichten bij aan een effectieve en efficiënte inzet van ICT bij de Nederlandse overheid.

Het CFES is op 28 mei 2009 geopend door Staatssecretaris Ank Bijleveld. Prof. Dr. Jan van Dijk was tot april 2018 directeur van het CFES. Huidige directeur is Prof. Dr. Wolfgang Ebbers.