Overheidsparticipatie in Sociale Media

Dit rapport gaat in op de vraag wat de mogelijkheden en beperkingen zijn van overheidsparticipatie in sociale media. Door middel van literatuuronderzoek en de analyse van acht casussen gaan de auteurs in op de toepassingen, strategieën en tactieken van overheidsparticipatie in sociale media. De centrale conclusie is dat het niet zozeer gaat over de vraag of de overheid actief moet participeren op sociale media maar veel meer over de vraag door wie, hoe en wanneer. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van het wetenschappelijk onderzoek- en documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van veiligheid en justitie.

Download