Alexander van Deursen

Alexander is Universitair Docent bij de vakgroep Media, Communicatie en Organisatie. Zijn onderzoek richt zich op het gebruik en de effecten van nieuwe media. De focus ligt voornamelijk op zogenaamde ‘digitale ongelijkheid’ in de huidige samenleving. Zijn proefschrift, genaamd “Internet skills, vital assets in an information society” ging over de…

Lees verder

Wouter Vollenbroek

De kennis, vaardigheden en ervaringen die werknemers binnen organisaties opdoen, zijn al lang niet meer het exclusieve domein van het individu. Zeker binnen kennisgedreven organisaties wordt efficiënte en effectieve kennisuitwisseling, samenwerking en sociaal netwerken gezien als een essentieel goed om de waarde van zowel de werknemers als van de organisatie…

Lees verder

Sjoerd de Vries

Sjoerd de Vries is docent en onderzoeker bij de vakgroep Media, Communicatie en Organisatie. Daarnaast is hij lector Social media aan NHL Hogeschool in Leeuwarden. Zijn onderwijs en onderzoek richt zich op ‘Smart media in de Communicatie van Organisaties’. Bij ‘smart media’  gaat het om kennis, inzichten en vaardigheden met…

Lees verder

Maartje de Graaf

Ik ben een postdoctoraal onderzoeker op de afdeling Communication Science van de Universiteit Twente. Voordat ik de wereld van de wetenschap in stapte, heb ik ruim 6 jaar in het bedrijfsleven gewerkt terwijl ik in de avonduren studeerde voor mijn Bachelor Communicatie Management (2005). In 2008 besloot ik om een voltijds studie Communicatiewetenschap aan de Universiteit…

Lees verder

Ester van Laar

Ester begon op de Universiteit Twente met de bachelor Communicatiewetenschap en master Corporate Communication. Sinds november 2015 is ze als PhD onderzoeker verbonden aan de vakgroep Media, Communicatie en Organisatie. Haar PhD onderzoek richt zich op het operationaliseren van e-skills, ook wel digitale vaardigheden genoemd. Onder e-skills behoren niet alleen…

Lees verder

Jobke Wentzel

Veel informatie, diensten en communicatie die we in ons dagelijks leven gebruiken wordt tegenwoordig aangeboden via (hightech) ICT applicaties. Om ervoor te zorgen dat iedereen toegang heeft tot deze informatie, diensten en communicatiekanalen, moeten zij zijn afgestemd op de verschillen in vaardigheden en mogelijkheden van de gebruikers. Hiervoor is het…

Lees verder

Pauline Teppich

Als u vragen heeft of meer informatie wilt over CFES dan staan we u graag te woord. U kunt ons vinden op het volgend adres: Universiteit Twente BMS – CW Cubicus, kamer C217 Postbus 217 7500 AE ENSCHEDE Bezoekersadres: Drienerlolaan 5 7522 NB Enschede Cubicus (gebouw nr. 41) https://www.utwente.nl/contact/route/ Tel:…

Lees verder

Jan van Dijk

Ik ben emeritus hoogleraar Communicatiewetenschap en Sociologie van de Informatiesamenleving aan de Universiteit Twente. Tussen de oprichting in 2009 en april 2018 was ik wetenschappelijk directeur van het Center for e-Government Studies. Nu heb ik een adviserende rol. Mijn eigen expertises zijn: Digitale overheidsdiensten in een gebruikersperspectief Een netwerkperspectief op…

Lees verder

Thea van der Geest

Samen met mijn collega’s van het Center for e-Government Studies (CfES) doe ik onderzoek vanuit gebruikersperspectief naar de problemen en voordelen van e-overheid systemen. Ik richt me daarbij op de factoren die de toegankelijkheid, acceptatie, gebruik en effectiviteit voorspellen en verklaren van face-to-face, print en online informatie en diensten. Mijn…

Lees verder

Lidwien van de Wijngaert

Innovaties op het gebied van ICT vormen de basis voor nieuwe (mobiele) communicatiemiddelen en sociale netwerken die mensen en organisaties, onafhankelijk van tijd en plaats met elkaar in contact kunnen brengen. De huidige generatie van deze technologie is vooral gericht op bonding: het bijeen brengen van gelijkgestemden middels vrienden, volgers…

Lees verder