Rapportages Monitor invoering Omgevingswet

In 2021 wordt naar verwachting een nieuwe Omgevingswet ingevoerd die het huidige complexe stelsel van 26 wetten en regelingen op het gebied van het omgevingsrecht vervangt. De invoering van de nieuwe Omgevingswet wordt zorgvuldig gemonitord. Hiervoor zijn nulmetingen verricht naar de beleving en waardering voor informatievoorziening, dienstverlening en uitvoering van werkprocessen rondom omgevingsvergunningen. Het CFES leverde onder leiding van het Centrum IT + Media van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen een bijdrage aan een tweetal onderzoeken:

  1. Een nulmeting vanuit het perspectief van dienstverleners, de mensen die bij gemeenten, omgevingsdiensten, waterschappen en Rijkswaterstaat werken aan de dienstverlening en uitvoering.
  2. Een nulmeting onder initiatiefnemers: particulieren, medewerkers van bedrijven en tussenpersonen die een vergunning aanvragen of melding doen.

Op basis van deze twee onderzoeken zijn een drietal rapportages gepubliceerd en hier te dowloaden:

  1. Dienstverlening omgevingsvergunningen vanuit het perspectief van Dienstverleners
  2. Omgvevingsdienstverlening vanuit het perspectief van Initiatiefnemers
  3. Omgevingsdienstverlening van verschillende kanten belicht