Sjoerd de Vries

Sjoerd de Vries is docent en onderzoeker bij de vakgroep Media, Communicatie en Organisatie. Daarnaast is hij lector Social media aan NHL Hogeschool in Leeuwarden. Zijn onderwijs en onderzoek richt zich op ‘Smart media in de Communicatie van Organisaties’. Bij ‘smart media’  gaat het om kennis, inzichten en vaardigheden met betrekking tot  ‘social, big, open, en closed’ data. Welke data hebben we? Hoe kunnen we patronen erin ontdekken? Hoe kunnen we zulke inzichten toepassen om het ontwerp en gebruik van media, en media gebaseerde diensten en producten continu te verbeteren? Het toepassen van zulke inzichten noemen we ook wel applied data science. Hierbij gaat het natuurlijk om het toepassen ervan in overheidscommunicatie, maar daarnaast binnen gebieden als marketing, public relations, reputatie, CRM, netwerken en Communities.

In het EU EIT Digital programma (www.eitdigital.eu) is hij betrokken bij verschillende applied data science projecten. Zo is hij verantwoordelijk voor het ontwikkelen van het smart marketing programma voor EIT Digital en het ontwikkelen van een ‘smart quality assurance methodology’ voor de EIT Digital Professional en Master School.

Vanuit NHL Hogeschool is hij als lector in het programma ‘Leeuwarden EU Culturele Hoofdstad 2018 (www.2018.nl) initiatiefnemer en medeverantwoordelijk voor het ontwikkelen van het Frysk SmartDataLab. Hierin participeren overheden, kennisinstellingen en bedrijven in het ontwikkelen en delen van kennis op het gebied van ‘big, social, open en closed’ data. Zo ontwikkelen we daarbinnen onder andere ‘Focus CH2018’ een slimme methodiek voor het monitoren en evalueren van de ontwikkeling van Leeuwarden als culturele hoofdstad en de impact ervan op sociale, culturele en economische indicatoren.

In de digitale overheid passen we meer en meer ‘smart media’ toe om bestaande dienstverlening met bijvoorbeeld de burger te verbeteren. We gebruiken onze kennis en inzichten om het monitoren en evalueren van overheidsbeleid en -dienstverlening continu te verbeteren.  Een derde doel is het ontwikkelen van innovatieve dienstverlening, bijvoorbeeld om doelen op het gebied van onderwijs, zorg, werk, en welbevinden effectiever te bereiken.

ProjectenEnPublicaties