Social media en Reputatiemanagement

Tussen September 2013 en 2015 is Lidwien van de Wijngaert als Associate Lector gedetacheerd geweest bij de NHL Hogeschool in Leeuwarden. De resultaten van het onderzoek dat we daar hebben gedaan is ondergebracht op een externe website. Op die website staan tien studies over Social media in relatie tot online communities, crisis communicatie en de inzet van sociale media in een commerciële context.

Bezoek de website