Thea van der Geest

Samen met mijn collega’s van het Center for e-Government Studies (CfES) doe ik onderzoek vanuit gebruikersperspectief naar de problemen en voordelen van e-overheid systemen. Ik richt me daarbij op de factoren die de toegankelijkheid, acceptatie, gebruik en effectiviteit voorspellen en verklaren van face-to-face, print en online informatie en diensten. Mijn onderzoek vindt vaak plaats in nauwe samenwerking met gemeentes, overheidsinstanties of grote bedrijven die op een persoonlijke, service-gerichte manier moeten communiceren met een heel divers publiek.

ProjectenEnPublicaties

Ik hecht in het bijzonder veel belang aan de toegankelijkheid van informative, diensten en communicatie voor publieksgroepen met speciale behoeften, zoals mensen met fysieke of sociaal-cognitieve beperkingen. Door mijn empirische kwalitatieve of kwantitatieve onderzoek wil ik bijdragen aan gepersonaliseerde, adaptieve systemen en content (designs) die de klant, consument of burger een goede gebruikservaring (UX) geven. Ik adviseer onze onderzoekspartners op basis van mijn onderzoek over ontwerpeisen, ontwerp en evaluatie van hun systemen en over hun strategieën voor offline, online, mobiele en social media communicatie.