Thema’s

Het Center wil de overheid omvormen naar een dienstverlener die werkt vanuit de behoeften van burgers en bedrijven. In het onderzoek van het Center staan daarom de wensen, behoeften en het gedrag van burgers en bedrijven centraal.
Ook doet het Center onderzoek naar de interne organisatie- en communicatieprocessen van de overheid in een netwerkomgeving. Samen dragen deze inzichten bij aan een effectieve en efficiënte inzet van ICT bij de Nederlandse overheid.