Visie op Online Dienstverlening Gemeente Den Haag

De gemeente Den Haag heeft ons gevraagd om voor betrokken ambtenaren een nieuwe, driedelige visie op de online dienstverlening te ontwikkelen. Door eerst de context en vervolgens vijf daaruit voortvloeiende ambities te beschrijven. Om tot slot kritieke succesfactoren te benoemen die moeten helpen bij het realiseren van de ambities.

De gemeente Den Haag stelt inwoners en ondernemers centraal. Daarom is bij het opstellen van deze visie ook nadrukkelijk gelet op wat Hagenaars doen en willen in het online contact met de gemeente Den Haag. Daarvoor heeft CFES een uitgebreide enquête onder Hagenaars gehouden. Dat onderzoeksrapport is ook te vinden op de website van CFES.

Dit visiedocument is in eerste instantie geschreven met en voor betrokken ambtenaren van de Gemeente Den Haag, waarbij de wij-vorm wordt gebruikt. Daarmee wordt bedoeld ‘wij, ambtenaren van de Gemeente Den Haag’. Maar het mag natuurlijk door iedereen gelezen worden om er haar of zijn voordeel mee te doen.

Download