Wat weten we over webtoegankelijkheid?

Monitoring van webtoegankelijkheid met open data (project 2016):  In 2016 wordt de toegankelijkheid van publieke digitale diensten en e-overheid websites onderdeel van Europese wetgeving. Vanaf dat moment moeten alle overheden, dus ook Nederland, regelmatig rapporteren hoe het gesteld is met de digitale toegankelijkheid. Voor het Ministerie van BzK en het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten stellen we een datamodel op zodat de nationale en lokale overheidsinstanties makkelijk aan hun rapportageplicht kunnen voldoen. De open data moeten ook makkelijk te gebruiken zijn om de dienstverlening verder te verbeteren. [rapport nog niet beschikbaar]