Wolfgang Ebbers

WolfgangProf. Dr. Wolfgang Ebbers is directeur van het CFES en vanaf het begin betrokken bij het center en zijn voorlopers. In de beginjaren deed hij dat vanuit zijn werk als senior beleidsmedewerker bij de Belastingdienst en later als hoofdonderzoeker vanuit het Telematica Instituut. In al die jaren heeft hij een groot aantal onderzoeksprojecten opgezet, geleid en uitgevoerd. Vooral op het gebied van e-overheidsdiensten en multichannel management. Sinds 2013 is hij in deeltijd verbonden aan het CFES.

In de onderzoeksprojecten waar Wolfgang bij betrokken is, wordt zowel het perspectief van burgers en ondernemers als dat van de overheid zelf gehanteerd. Hij let daarbij op bijvoorbeeld op gedragsveranderingen, beleidseffecten en impact op de organisatie. Wolfgang promoveerde in 2002 aan de Universiteit Twente. In dat onderzoek ging het om de organisatorische gevolgen van de inbedding van elektronische diensten in bureaucratische organisaties.

ProjectenEnPublicaties

Naast zijn deeltijdfunctie aan de Universiteit Twente is Wolfgang zelfstandig adviseur. Hij is bovendien lid van de raad van advies van de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken en associate partner bij PBLQ.