Wouter Vollenbroek

De kennis, vaardigheden en ervaringen die werknemers binnen organisaties opdoen, zijn al lang niet meer het exclusieve domein van het individu. Zeker binnen kennisgedreven organisaties wordt efficiënte en effectieve kennisuitwisseling, samenwerking en sociaal netwerken gezien als een essentieel goed om de waarde van zowel de werknemers als van de organisatie te vergroten. Om dit te realiseren maken steeds meer (netwerk) organisaties gebruik van verschillende ICT-applicaties; doel daarvan is het bieden van ondersteuning bij het vormen van virtuele communities of practice (VCoPs). Om de ontwikkeling van deze VCoPs op een zinvolle manier te monitoren en stimuleren voert Wouter Vollenbroek binnen verschillende organisaties onderzoek uit.

Het beantwoorden van de volgende onderzoeksvraag staat daarbij centraal: “hoe kunnen duurzame virtuele communities of practice worden gerealiseerd die waarde hebben voor zowel werknemer als organisatie?”. Deze vraag zal worden beantwoord door gebruik te maken van verschillende onderzoeksmethoden, zoals (sociale) netwerkanalyses,  log data analyses en survey-onderzoek.

ProjectenEnPublicaties

Wouter Vollenbroek is als PhD-onderzoeker verbonden aan de vakgroep Media Communicatie en Organisatie (MCO).